אגרות החזקת כלב

לאחר מספר מבצעי עיקור (שכשלו להביא את רוב ציבור בעלי הכלבים הבוגרים הלא מסורסים/מעוקרים לעקר ולסרס את כלבי הבית) ושמומנו בעיקר ע"י קופת המדינה, העבירה כנסת ישראל בניסיון נואש אחרון חוק אשר מגדיל את סכום אגרת רישיון הכלבת לכלבים לא מסורסים וכלבות לא מעוקרות ב300₪ בתקווה שצעד זה ידרבן את בעלי הכלבים הלא מסורסים ולא מעוקרים לסרס/לעקר את כלביהם.

מאמר זה בא להסדיר ולהבהיר את נושא האגרות החדשות לאחזקת כלב וחיסון כלבת. עד היום היו שתי קטגוריות של רישיונות שניתנו לכלב שעבר חיסון כלבת  כלב מסורס/כלבה מעוקרת , כלב לא מסורס/כלבה לא מעוקרת, עליהם חלות התקנות החדשות ותוספת המחיר של 300 שקלים חדשים מתחילת שנת 2013 תיווסף קטגוריה נוספת של רישיון לאחזקת כלב (אגרת כלבת) והיא תהיה עבור כלב או כלבה לא מסורסים/לא מעוקרים והנם בעלי פטור מתשלום תוספת המחיר לאגרה. שינויים אלו אינם נוגעים לרישיון כלבת כאשר מדובר בחתול.

מתאריך ה1.1.2013 מחיר האגרות יעמדו על הסכומים הבאים

עלות רישיון כלבת לכלב/כלבה מסורס/מעוקרת יעמוד על 52.5 שקלים חדשים

עלות רישיון לכלב או כלבה לא מסורס/מעוקרת על 367 שח

עלות רישיון לכלב או כלבה לא מסורסים/לא מעוקרים בעלי פטור מתשלום תוספת מחיר יעמוד על 67 ש"ח.

איזה כלב זכאי לפטור מתוספת תשלום ואיזה סוגי פטורים יהיו קיימים

מתחילת שנת 2013 יהיו שני סוגי פטורים מתשלום תוספת אגרת כלבת
פטור אוטומטי מתשלום
ופטור שינתן לאחר הגשת בקשה בכתב לוטרינר העירוני.

מי זכאי לפטור אוטומטי
פטור עקב גיל הכלב לפי סעיף 20(ד)(1) – ניתן ללא בקשה פטור אוטומטי מתשלום תוספת לאגרת הכלב יקבלו כלבים צעירים וכלבים זקנים

גורי כלבים: כלב אשר גילו מתחת ל6 חודשים יהיה פטור אוטומטי מתשלום אגרה וכן יהיה פטור מהגשת בקשה לפטור.

כלבים זקנים: עם יציאת נוהל אגרות כלבת החדשות הוחלט כי כלב זקן יחשב כלב אשר קיבל בעבר שמונה חיסוני כלבת הרשומים במאגר שבבים ארצי. בחודש יוני 2013 בעקבות קובלנה שנדונה בפני ראש השירות הוטרינרי החליט זה לשנות את הנוהל ולאפשר לתת פטור מאגרת כלבת מוגדלת לכל כלב מעל גיל שמונה שנים ללא קשר למספר החיסונים שקיבל כל עוד שניתן להוכיח במסמך אמין את גילו של הכלב.

כמסמך אמין כהוכחה לגיל הכלב יתקבל

  • רישום תאריך לידה המרכז שבבים ארצי
  • רישום במאגר המידע של עיריית ירושלים הנקרא – מלונה
  • תאריך רישום תאריך שיבוב הכלב
  • רישיון קודם המעיד על גיל הכלב
  • פנקס חיסונים
  • תיק רפואי
  • תעודת רכישה של הכלב
  • תעודת יבוא של הכלב
  • אישור השתתפות בתערוכה
  • כל מסמך אחר שוטרינר רשותי יחליט שהנו אמין.

ובדומה לכלבים צעירים גם הם יהיו פטורים מהגשת בקשה בכתב לקבלת הפטור.

בנוסף לפטור האוטומטי ישנן בקשות נוספות לפטור מתשלום אגרת כלבת עקב מצב בריאותי או עקב היותו "כלב טהור גזע" רשום במועדון.

בקשה לפטור עקב בעיה רפואית  לפי סעיף 20 (ד)(1) לחוק, ניתן להגיש לוטרינר העירוני באזור מגוריכם על טופס בקשה מיוחד הכולל גם הצהרה של הרופא הוטרינר הקליני (הרופא שממש מטפל בכלבים) המצהיר כי הרדמה כללית ו/או עיקור/סרוס יסכנו בסבירות גבוה את חיי הכלב/ה. לטופס זה יש להוסיף מסמכים המאמתים את הצהרת הרופא הקליני וכן הצהרה של הבעלים כי ינקוט בכל האמצעים למנוע הזדווגות של הכלב. הצהרה זאת הנה חסרת חשיבות מאחר ונוסח החוק אינו מציין סנקציה או ענישה לבעלי כלב אשר כלבו כן הזדווג למרות ההצהרה.

בקשה לפטור עקב היות הכלב טהור גזע לפי סעיף 20(ד)(1) לחוק, ניתן להגיש לוטרינר העירוני באזור מגוריכם על טופס בקשה מיוחד אם הכלב עומד בכל התנאים באים

בעל הכלב צירף לבקשתו צילום של תעודת הגזע של הכלב שהופקה על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות

בעל הכלב צירף לבקשתו אישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות, שהכלב רשום ככלב גזעי ושאינו פסול לגידול

לכלב היה רישיון החזקה תקף לפי החוק בשנתיים האחרונות, למעט אם גילו קטן משנתיים או שמדובר בכלב מיבוא שהובא לארץ בתקופה זו.

בעל הכלב הצהיר על גבי טופס הבקשה כי הכלב טהור הגזע שבבעלותו לא הוגדר הוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול" והוא מתחייב להודיע על כל שינוי בסטטוס הכלב

בכל מקרה תוקף הפטור עקב היות הכלב מגזע טהור יהיה לשנה אחת בלבד כלומר בעלי כלבים גזעיים יהיו מחויבים להגיש בקשה לפטור מתשלום תוספת לאגרה מדיי שנה.

ברצוני לציין כי לאחרונה אושר מתן קנסות מנהליים למי שמחזיק כלב ללא רישיון בתוקף (רישיון בתוקף כולל חותמת הוטרינר המחסן ואישור תשלום אגרת הכלב לעירייה או הרשות המקומית). קנסות אלה עלולים להגיע לכדי מאות ואף אלפי שקלים ולכן מומלץ מאוד לדאוג לחסן את כלבכם ולהצטייד ברישיון בר תוקף.

חשוב לציין כי כל הרשום במאמר זה איננו תקף לגבי כלבים מגזע מסוכן וכי חוק הכלבים המסוכנים לא שונה במאום ועדיין ישנה חובה לסרס ולעקר את כל הכלבים מגזע מסוכן לפי התקנון הנוגעות לעניין ותקנות כלבים מסוכנים.